top of page

ถ่ายทอดสดเกาะติดสถานการณ์ การประท้วงขับไล่ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หน้าองค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา  

2015

ขอขอบคุณ ดร.สุดา รังกุพันธ์

 Cr: Media Force  ผ่านยูทูป แชลแนล

bottom of page