- แฟนคลับครบ 5 ล้านไล้ค ความรักและกำลังใจ ของประชาชนผู้นิยมในตัวนายกหญิงคนแรกของประเทศไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  

ภาพมันฟ้องในตัวเอง