Recent news ข่าวเด่นน่าสนใจ

ศึกชิงมรดกน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม

1 April 2016

 

ข่าวปัญหาภายในครอบครัวระหว่างคุณประนอม แดงสุภา ผู้ก่อตั้งบริษัทน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม กับบุตรสาวคนโตทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพ มาตราฐาน ความอร่อยเป็นอย่างมาก อยู่คู่ครัวคนไทยมาช้านาน จึงขอส่งความรัก ความปรารถนาดีมายังครอบครัวแดงสุภา และครอบครัวภาษาต่างประเทศ ให้สามารถเจรจาแก้ปัญหา เพื่อหาข้อยุติโดยจบลงด้วยความรัก ความเข้าใจอันดีต่อกัน ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายคะ บางครั้งปัญหาครอบครัวนั้น เป็นเรื่องราวที่มีความซับซ้อน อ่อนไหว จึงขอให้ผู้ติดตามข่าวโปรดใช้วิจารณญาณ อย่าซ้ำเติม

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จนกว่าจะทราบข่าวจริงโดยกระจ่าง เราควรให้กำลังใจแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้ยุติปัญญาลงไปด้วยดี

 

Cr: แรงชัดจัดเต็ม

Cr: AmarinTV